Project Description

نشریه چاپار خودرو

مشخصات پروژه :

وب سایت نشریه با آدرس chaparkhodro.com و chaparkhodro.ir

نرم افزار مشتریان: برنامه نویسی تحت ویندوز؛ استفاده از نرم افزار Borland Delphi و بانک های اطلاعاتی Microsoft Access؛ ثبت اعضای نشریه، امکان جستجو و ویرایش و چاپ؛ چاپ لیست جهت ارسال به صورت نامه و یا لیست برای گزارش مدیریت

تاریخ اجرا :

شروع : مرداد ماه ۱۳۸۶

خاتمه : شرکت در حال ادامه پشتیبانی مجموعه می‌باشد